Studia wykonalności

  • Zintegrowane połączenia komunikacji turystycznej na obszarze funkcjonalnym Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego (więcej…)
Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budżetu państwa.