Projekt

Podpisano umowy na remonty kąpielisk

Pierwszego października obie noworudzkie gminy podpisały umowy na realizację projektów dokumentacji budowlanej dot. kąpielisk. W przypadku miasta, planowana jest gruntowna modernizacja basenu miejskiego przy ul. A. Fredy. Gmina Wiejska Nowa Ruda podpisała umowę na remont zalewu w Dzikowcu oraz Gmina Miejska Radków na remont zalewu- kąpieliska. Realizacja w/w zadań przeprowadzona będzie na przestrzeni najbliższych 2-3 lat. Poza rewitalizacją kąpielisk w trzech gminach, przewiduje się także utworzenie ścieżek rowerowych ( w mieście trasa NR-Słupiec). Środki na w/w zadania (ok 1 mln zł.); pozyskano z Ministerstwa Rozwoju Infrastruktury oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.  Teraźniejsze działania to efekt podpisanego w 2012 roku Porozumienia Noworudzko- Radkowskiego – mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Współpraca obu gmin i Radkowa, pozwala realizować projekty takie jak ten, które zwiększają popularność regionu oraz poszerzają katalog rekreacyjny miasta. Kiedy noworudzki basen odzyska swoją pierwotną funkcję, będzie jednym z bardziej atrakcyjnych kąpielisk po obu stronach granicy.

Studia Wykonalności

28.10.2014 r. Gmina Miejska Nowa Ruda podpisała umowy na wykonanie studium wykonalności „Zintegrowane Połączenia Komunikacji Turystycznej” oraz studium wykonalności „Internet Szerokopasmowy” dla obszaru obejmującego Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Wiejską oraz Miasto i Gminę Radków. Opracowane studia wykonalności mają na celu połączenie mikroregionu w obszarach, które aktualnie tego wymagają. Studium „Zintegrowane Połączenia Komunikacji Turystycznej” ma diagnozować sektor połączeń komunikacyjnych o charakterze turystycznym ze szczególnych uwzględnieniem szlaków pieszych i rowerowych natomiast głównym celem studia wykonalności „Internet Szerokopasmowy” jest diagnoza możliwości rozbudowy sieci Internetu szerokopasmowego na obszarze trzech gmin.

Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budżetu państwa.