• Miasto Nowa Ruda

  miasto
  Nowa Ruda jako jedna z 14 gmin powiatu kłodzkiego leży w jego północno-zachodniej części, w Obniżeniu Noworudzkim pomiędzy...
 • Gmina Nowa Ruda

  gmina
  Gmina Nowa Ruda jest gminą wiejską w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, położona w Sudetach Środkowych u podnóża...
 • Gmina Radków

  radkow
  Gmina Radków leży w północno-zachodniej części powiatu kłodzkiego na pograniczu polsko-czeskim. Jest malowniczo położona i zajmuje niewątpliwie...
Projekt
Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu Terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda. Partnerami projektu są: Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków. Głównym celem projektu jest zdefiniowanie i wykorzystanie potencjału rozwojowego oraz zapewnienie większej konkurencyjności pod względem społecznym i gospodarczym mikroregionu noworudzko-radkowskiego.
Poznaj nasz region
1 2 3 4 5
Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budżetu państwa.